Kalite Anlayışımız

İş dünyasına ve bireylere güven katmak üzere yola çıktığımızdan beri kalite, tüm çalışmalarımız için en önemli görev ve hedeftir.


• Bilişim Teknolojileri konusunda, uluslararası sektörün kullandığı en yüksek teknolojiyi ve sektörün en güncel hizmetlerini müşterilerimize sunarız.

• Verdiğimiz bütün hizmetlere; 7/24 kesintisiz teknik servis ve hizmet sağlarız.

• Oluşması engellenemeyen atıkların yaratacağı çevre kirliliğinin önlenmesi için atık miktarlarını azaltıcı tedbirler uygularız. • Çevrenin korunması için sürekli gelişme anlayışıyla çalışmalar yaparız.

• Çalışanlarımızın işyerinde ve yaşadıkları ortam içinde, eğitim ve katılım yoluyla çevre bilincini aşılar ve geliştiririz.

• Sürekli kalite iyileştirme anlayışını benimser ve paylaşırız.

• Ulusal ve uluslararası pazarda aranılan firma olmamızı sağlayan kalite ve çevre anlayışımızı, eğitim planı ile arttırır ve geliştiririz.

• Çevreye zarar vermeyecek ve kaynak kullanımında tasarruf sağlayacak uygun teknoloji ve yöntemleri araştırır ve uygularız.

• Takım çalışması anlayışını benimser ve yaşatırız.

• Çalışanlarımızı ve faaliyetlerimizden etkilenecek insanların sağlığına gelebilecek olumsuz etkileri önlemek için, mal ve mülkiyete gelebilecek kaza, hasar ve tehlikeleri daha başlangıç aşamasında kontrol ederek gerekli her türlü korumayı sağlarız.

Çalışanlarımızda İş Sağlığı Güvenliği bilincini geliştirerek, İSG Yönetim sistemi anlayışını yaşam felsefesi haline getiririz.

• Firmamızın gelişmesinde ulusal ve uluslararası standartları benimseriz

• Satış sonrası müşteri memnuniyetinde süreklilik sağlarız

• Yasa, yönetmelik, uluslararası standartlar ve Küresel İlkeler Sözleşmesi doğrultusunda çalışmalarımız yürütürüz.

• İLERİ, müşteri şikayetlerinin çözümü ile ilgili olarak etkin, gerçekçi ve uygulanabilir çözümler sunulması için çalışır ve müşterinin haklarını korur.

• Hizmet ve çözümlerimizi müşterilerin istek ve ihtiyaçlarına dayalı olarak, uluslararası geçerliği olan standartlarda yerine getirir; müşterilerinin verimliliğini en yüksek seviyeye ulaştıracak teknolojileri kullanarakhizmetlerini yerine getiririz.

• Çalışanların iş süreçlerine yeni fikirlerle destek olmalarını teşvik eder, müşterilerin beklentileri doğrultusunda yaratıcı ve yenilikçi ürün ve hizmetler geliştiririz.

• Çevre duyarlılığın artırılması için çalışanların ve toplumun bilgi seviyesinin artırılması yönündeki faaliyetlerinin yanı sıra çevreyi, insan sağlığını ve güvenliğini tehdit etmeyen uygulamaların kullanılması ve kullandırılmasını sağlarız.


İLERİ yönetimi, yukarıda belirtilen kalite politikası doğrultusunda müşteri memnuniyetinin sağlamayı taahhüt eder.